Escoltar

Funció i objectius


Tenim el propòsit de:

 • Potenciar i aconseguir la participació de les persones amb discapacitat a la nostra comunitat, siguin estudiants, professors o personal d'administració i serveis.
 • Acollir, assessorar i donar suport als estudiants amb discapacitat que accedeixen als estudis superiors, des del moment que decideixen fer les proves d'accés a la Universitat fins que acabin els seus estudis.
 • Planificar i dur a terme les actuacions pertinents per poder respondre a les demandes de caire general de les persones amb discapacitat que conviuen a la nostra comunitat.
 • Garantir la plena accessibilitat mitjançant l'eliminació de barreres de qualsevol tipus.


Perquè, resumint, volem una UIB sensibilitzada, sense barreres (arquitectòniques, de comunicació o d'altre tipus), a la qual tothom pugui participar amb les mateixes oportunitats, un lloc saludable i acollidor per a tots, sense discriminacions.


Per aconseguir-ho planifiquem i duem a terme accions tant de caire general i de caire específic. Així en podem destacar algunes:

Generals

 • Mantenir contacte amb els instituts d'educació secundària per preveure quins alumnes amb discapacitat accediran a la Universitat.
 • Fer el seguiment i assessorar en l'aplicació de la normativa legal vigent, que té com a finalitat la integració de les persones amb discapacitat als estudis superiors.
 • Analitzar les barreres arquitectòniques i de comunicació que dificulten l'accés de l'estudiant als estudis universitaris, per poder canalitzar la seva supressió.
 • Sensibilitzar tota la comunitat universitària de les necessitats de les persones amb discapacitat, desenvolupant campanyes de conscienciació.
 • Establir contactes amb organismes i institucions relacionades amb l'àmbit de la discapacitat.

 
Específiques

 • Orientar, assessorar i ferma el seguiment dels estudiants universitaris amb discapacitats.
 • Presentar la problemàtica de l'estudiant universitari amb discapacitat al professorat.
 • Oferir seguiment, suport i assessorament individual i de grup a alumnat, professorat i PAS.
 • Cercar les ajudes tècniques i les adaptacions més adients per a cada cas.