Informació per a l'alumnat

El suport de l'Oficina està regulat per una sèrie de drets i responsabilitats que ambdues parts (alumnat i personal de l'Oficina) hauran d'assumir.


És important que l'estudiant contacti amb l'Oficina per comunicar les seves necessitats o per conèixer els recursos que la UIB posa al seu abast.

Informació sobre la manera d'aconseguir ajudes per a:

Finançament d'estudis
 
Suport acadèmic
 
Altres serveis de la UIB
 
Accessibilitat universal
Supressió de barreres arquitectòniques i de la comunicació a la UIB