Materials i recursos per a la sensibilització

 imatge d'un dels videos de creature discomforts

Creature Discomfort (en anglès)

La campanya de sensibilització de l'organització Leonard Cheshire Disability té com a objectiu canviar la visió de la gent sobre la discapacitat. A través d'uns personatges d'animació i amb la sèrie d'anuncis Creature Discomfort, ens ofereixen una manera diferent de conéixer les dificultats amb les que es troben les persones amb discapacitat.

 

 simbol accessibilitat

Símbol d'accessibilitat

El símbol internacional d'accessibilitat és d'instal·lació obligada en els llocs, espais, edificis i mitjans de transport en els quals no hi ha barreres arquitectòniques, s'hi donin alternatives o hi hagi un itinerari adaptat o practicable. Per a saber-ne les característiques podeu consultar el Decret 10/2010, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.