Suport informàtic per a l'avaluació acadèmica


Per poder millorar l'avaluació de l'alumnat amb problemes d'escriptura en paper, l'Oficina disposa d'ordinadors portàtils adaptats que permeten garantir la igualtat de condicions durant la realització de les proves d'avaluació escrites. Els possibles destinataris són aquelles persones que presenten problemes de mobilitat a les mans (motricitat fina) o dificultats d'aprenentatge relacionades amb l'escriptura (disgrafia, dislèxia, etc.).
 
L'alumnat utilitzarà el sistema amb un compte d'usuari restringit. Aquest impedeix que es pugui accedir a continguts electrònics no autoritzats pel professorat (pàgines web, correu electrònic, xat o documents electrònics personals).
 

Característiques principals

Sistema operatiu Linux (Ubuntu 9.04) sense autorització d'accés a:
   • Connexió a Internet
   • Connexió a xarxa
   • Connexió per Bluetooth o infraroigs
   • Utilització de memòria externa (memòria USB, etc.)
   • Utilització de CD-ROM
   • Diccionari o corrector ortogràfic

Per sol·licitar aquesta adaptació s'ha de seguir el mateix procediment que per a qualsevol altra adaptació.