Documents

En aquest apartat us oferim les referències bibliogràfiques i els documents en format electrònic recomanats per aprofundir en temes de necessitats especials a l'àmbit universitari.
 
 
Guies i protocols generals
 
Guia elaborada per SAPDU (Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad).
 
Document elaborat a la UNED per a millorar la resposta educativa de l'alumnat amb discapacitat.
 
Material de suport per al professorat universitari perquè apliqui els principis de Disseny Universal a les seves assignatures.
 
Llibre que conté una recopilació de bones pràctiques en l'àmbit de l'atenció a estudiants universitaris amb discapacitat i un estudi preliminar sobre estàndards d'actuació en el mateix àmbit. Publicació del INICO (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad) de la Universitatat de Salamanca.
 
Guia de la Universitat Complutense de Madrid i la Càtedra Microsoft d'Accessibilitat a l'Educació. Ofereix informació per solventar les possibles barreres que puguin sorgir entre l'alumnat amb discapacitat i les seves classes. El document fa referència a discapacitat visual, auditiva i motriu.
 
Ofereix orientacions per oferir suport a alumnat amb discapacitat visual, auditiva, física y social (Asperger).
 
Document de la Universitat de Santiago de Compostel·la que recull discapacitat visual, auditiva i física i persones amb malalties mentals.
 
Document en PDF del llibre de Francisco Alcantud Marín, Vicenta Avila Clemente i María Celeste Asensi Borrás. Universitat de València, 2000.
 
 
Discapacitat auditiva
 
Díptic de la Universidat de Burgos que exposa breument les capacitats i limitacions de l'alumnat amb discapacitat auditiva.
 
Document editat per FIAPAS (Confederación Española de Familias de Personas Sordas). Material destinat a educació primària o secundària, però que exposa amb claredat conceptes bàsics que també són importants en l'àmbit universitari.
 
 
Discapacitat motriu
 
Díptic de la Universitat de Burgos que exposa breument les capacitats i limitacions de l'alumnat amb mobilitat reduïda.
 
 
Discapacitat visual
 
Díptic de la Universitat de Burgos que exposa breument les capacitats i limitacions de l'alumnat amb discapacitat visual.
 
 
Síndrome d'Asperger
 
Document de la Universidad de Salamanca que exposa les característiques i necessitats de l'alumnat amb Síndrome d'Asperger a la Universitat.
 
Guia elaborada per l'associació Asperger d'Andalusia i la federació de la mateixa comunitat. Inclou, entre altres, les característiques de les persones amb aquesta síndrome així com les necessitats i la resposta educativa en l'àmbit universitari.
 
Document per al suport a alumnat universitari amb Síndrome d'Asperger elaborat des del Programa APÚNTATE (Programa de Suports Universitaris a Persones amb Trastorns Autistes).
 
Document elaborat pel Centre de Recursos per a la Discapacitat de la Universitat de Cambridge. Presenta les característiques més comunes de les persones amb Síndrome Asperger amb les implicacions que poden tenir en la vida acadèmica. A més, ofereix algunes recomanacions per fer adaptacions o per solucionar algunes dificultats. És un document recomanable per a professorat i companys d'alumnat amb aquesta síndrome.
 
Dossier elaborat per l'associació espanyola que descriu exposa els criteris diagnòstics, i explica les característiques de les persones amb Síndrome d'Asperger, com també les dificultats i necessitats en diferents etapes.