Enllaços d'interès

 
Educació superior i necessitats especials
 
Associació d'educació superior i discapacitat (en anglès Association of Higher Education And Dissability).
 
Recursos per a alumnat amb discapacitat i necessitats essecials a la Universitat (en anglès Best Resources of Achievement Intervention re Neurodiversity anb Higher Education).
 
 
Informació sobre discapacitat
 
Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del Ministerio de Sanidad y Política Social.
 
Comité español de representatntes de personas con discapacidad.
 
Portal sobre discapacitat promogut per la Fundación ONCE.
 
Organisme autònom adscrit al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
 
Revista de Teràpia Ocupacional de Galicia.
 
Web d'informació sobre discapacitat del Ministerio de Sanidad y Política Social i la Universidad de Salamanca.
 
 
Associacions
 
Associació de pares de persones amb discapacitat auditiva de les Illes Balears.
 
Associació de paraplègics i grans minusvàlids de les Illes Balears.
 
Entitat britànica amb delegació a Espanya que té l'objectiu d'actuar sobre les disciplines que incideixen en el desenvolupament integral de les persones amb deficiència auditiva i el seu entorn, per millorar les seves condicions de vida.
 
Federació estatal d'associacions de persones amb discapacitat auditiva.
 
Confederació espanyola de personas amb discapacitat física i orgànica.
  
Associació de dislèxia i família de Balears.
 
Confederació espanyola que agrupa a les federacions i associacions de persones amb malaltia mental.
 
Federació d'associacions que atenen a persones amb discapacitat intelectual.
 
Corporació per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb ceguesa i discapacitat visual de tota Espanya.
 
Associació d'àmbit estatal que representa a persones amb discapacitat física greument afectades.
 
Unió d'associacions i centres d'assistència a persones amb discapacitat de Balears.
 
 
Integració laboral