Estructura i personal


L'oficina depèn del Vicerectorat d'Estudiants i està integrada per:

 

Dolors Forteza Forteza
Directora
971173391 (Ext. 3391)

 

José Luis Ortego Hernando
Tècnic
971172834 (Ext. 2834 / 62834)

 

Margalida Cànaves Bover
Tècnica
971172333 (Ext. 2333 / 62333)