Estructura i personal


L'oficina depèn del Vicerectorat d'Estudiants i està integrada per:

 

Dolors Forteza Forteza
Directora

 

José Luis Ortego Hernando
Tècnic

 

Marga Cànaves Bover
Tècnic