Procediment PBAU

Aquest curs hi ha novetats en el procediment per a la sol·licitud de suport a les PBAU per als alumnes amb necessitats específiques.

Podeu consultar la informació a Suport PBAU.

Data de publicació: 23/02/2018