Escoltar

El Congrés aprova que les comunitats de veïns assumeixin obres d'accessibilitat

La Comisió de Sanitat i Política Social del Senat ha aprovat el dictamen al projecte de Ley de Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que permetrà que les comunitats de veïns puguin realitzar obres d'accessibilitat fins a un límit l'import del qual no excedeixi les 12 mensualitats oridinàries de despeses comunes.

Publicació de la notícia al CERMI.

Data de publicació: 20/06/2011