Pràctiques professionals Talentum

Des de Telefónica s'ha llançat una nova convocatòria de pràctiques professionals Talentum per a estudiants de grau o màster. S'ofereixen 100 beques amb diferents perfils i es fomentarà la participació de persones amb algun tipus de discapacitat de grau igual o superior al 33%.

La informació de les beques i els requisits per participar està disponible a la web de Fundación SEPI on s'ha de formalitzar les candidatures fins dia 20 de maig.

Data de publicació: Wed May 09 10:28:00 CEST 2018