Recursos i serveis al campus

 Digitalització de documents

escàner

Cada vegada més, a l'àmbit universitari, s'utilitzen documents digitals com a material de treball i de suport a l'explicació del professorat (arxius en format pdf, presentació de diapositives en Power Point...).

Així i tot, encara és habitual l'ús de documents en paper, fet que pot suposar una dificultat per a persones amb problemes visuals o amb mobilitat reduïda. El fet de prendre apunts també pot ser una dificultat per a persones amb discapacitat auditiva. L'escàner es converteix en un producte de suport per a persones amb discapacitat ja que la digitalització dels documents fa que siguin més accessibles.

Les persones amb discapacitat visual poden utilitzar programes per ampliar del text o lectors de pantalla que necessiten que s'escanegin els documents en paper i un programa de reconeixement òptic de caràcters. Per a les persones amb mobilitat reduïda, el fet d'haver de manejar fulls i carpetes pot ser una dificultat, per tant, tenir-los digitalitzats els fa més manejables. Per a aquells que necessiten que algú prengui apunts per ells, aquest és un sistema més pràctic que les fotocòpies.

Al campus podeu trobar aquest servei a la biblioteca de l'edifici G.M. de Jovellanos o a l'Oficina. Disposam d'escàners que permeten la còpia a doble cara amb alimentador de fulls automàtic, característiques que permeten treballar amb documents de gran volum.

 escàner de l'Oficina

 

 

 

 

 

Telelupa

tellelupa

La telelupa és una de les adaptacions del lloc d'estudi més freqüents per a persones amb baixa visió i amb una resta visual suficient per fer servir ajudes òptiques.

Aquest dispositiu és un circuit tancat de televisió. Consta d'una càmera que captura la imatge del document que situam a la safata i la transmet a un projector. Mitjançant els controls de la telelupa es poden canviar la mida i el contrast del text o la imatge segons les necessitats de cada persona. El document es pot moure des de la safata i això en facilita la lectura.

Al campus en podeu trobar a la biblioteca de l'edifici G.M. de Jovellanos i a la del Ramon Llull, on hi ha uns espais reservats per a persones amb discapacitat.

 cartell espai reservat per a persones amb discapacitatalumne utilitzant telelupa