Instal·lacions esportives

 

Els membres de la comunitat universitària que acreditin la seva situació de persona amb discapacitat poden gaudir gratuïtament de les intal·lacions esportives.
El procediment que cal seguir per aconseguir l'accés gratuït és el següent:
  1. Contactar amb l'Oficina de Suport per obtenir el certificat acreditatiu
  2. Presentar a les intal·lacions esportives l'original del certificat del grau dediscapacitat o equivalent (targeta) i lliurar-ne una fotocòpia juntament amb el certificat acreditatiu emès per l'Oficina de Suport.