SOLIDIX - Reading Toolkit

Eina de lectura automàtica de text per al suport a persones amb dislèxia.

SOLIDIX - Reading Toolkit

Data de publicació: Mon Oct 15 12:40:00 CEST 2012