Campanya de sensibilització per una lectura accessible per a tothom

Lema de la campanya "Si tu ho subratlles, jo no ho llegesc"

La campanya "Si tu ho subratlles, jo no ho llegesc", que s'ha organitzat conjuntament entre el Servei de Biblioteca i Documentació, el Dircom i l'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials, ha estat pensada per sensibilitzar els usuaris sobre la importància de no subratllar els llibres.

Quan una persona amb problemes de visió necessita consultar un llibre se sol·licita l’escaneig del document. Si aquest està subratllat, pintat, anotat, escrit, etc. el programa informàtic no pot llegir el text i el codifica de forma il·legible, fent que l’usuari no pugui accedir a la informació.

Instruccions per convertir un llibre en inaccessible només subratllant-lo

 

Data de publicació: Fri May 04 10:16:00 CEST 2018