Documents

En aquest apartat us oferim les referències bibliogràfiques i els documents en format electrònic recomanats per aprofundir en temes de necessitats especials a l'àmbit universitari.
 
 
Discapacitat auditiva
 
Díptic de la Universidat de Burgos que exposa breument les capacitats i limitacions de l'alumnat amb discapacitat auditiva.
 
Document editat per FIAPAS (Confederación Española de Familias de Personas Sordas). Material destinat a educació primària o secundària, però que exposa amb claredat conceptes bàsics que també són importants en l'àmbit universitari.
 
 
Discapacitat motriu
 
Díptic de la Universitat de Burgos que exposa breument les capacitats i limitacions de l'alumnat amb mobilitat reduïda.
 
 
Discapacitat visual
 
Díptic de la Universitat de Burgos que exposa breument les capacitats i limitacions de l'alumnat amb discapacitat visual.
 
 
Síndrome d'Asperger
 
Document de la Universidad de Salamanca que exposa les característiques i necessitats de l'alumnat amb Síndrome d'Asperger a la Universitat.
 
Guia elaborada per l'associació Asperger d'Andalusia i la federació de la mateixa comunitat. Inclou, entre altres, les característiques de les persones amb aquesta síndrome així com les necessitats i la resposta educativa en l'àmbit universitari.
 
Document per al suport a alumnat universitari amb Síndrome d'Asperger elaborat des del Programa APÚNTATE (Programa de Suports Universitaris a Persones amb Trastorns Autistes).
 
Document elaborat pel Centre de Recursos per a la Discapacitat de la Universitat de Cambridge. Presenta les característiques més comunes de les persones amb Síndrome Asperger amb les implicacions que poden tenir en la vida acadèmica. A més, ofereix algunes recomanacions per fer adaptacions o per solucionar algunes dificultats. És un document recomanable per a professorat i companys d'alumnat amb aquesta síndrome.
 
Dossier elaborat per l'associació espanyola que descriu exposa els criteris diagnòstics, i explica les característiques de les persones amb Síndrome d'Asperger, com també les dificultats i necessitats en diferents etapes.
 
 
Guies i protocols generals
 
Material de suport per al professorat universitari perquè apliqui els principis de Disseny Universal a les seves assignatures.
 
 
Llibre que conté una recopilació de bones pràctiques en l'àmbit de l'atenció a estudiants universitaris amb discapacitat i un estudi preliminar sobre estàndards d'actuació en el mateix àmbit. Publicació del INICO (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad) de la Universitatat de Salamanca.
 
Document elaborat a la UNED per a millorar la resposta educativa de l'alumnat amb discapacitat.
 
Díptic de la Universitat de Burgos que ofereix unes directrius generals per a l'atenció al la diversitat en l'àmbit universitari.
 
Guia de la Universitat Complutense de Madrid i la Càtedra Microsoft d'Accessibilitat a l'Educació. Ofereix informació per solventar les possibles barreres que puguin sorgir entre l'alumnat amb discapacitat i les seves classes. El document fa referència a discapacitat visual, auditiva i motriu.
 
Ofereix orientacions per oferir suport a alumnat amb discapacitat visual, auditiva, física y social (Asperger).
 
Guia del CERMI (Comité Español de Representantes de personas con discapacidad) per a l'elaboració dels plans de suport a les universitats.
 
Protocolos para la integración en la comunidad universitaria
Document de la Universitat de Santiago de Compostel·la que recull discapacitat visual, auditiva i física i persones amb malalties mentals.
 
La Integración de estudiantes con Discapacidad en los Estudios Superiores
Document en PDF del llibre de Francisco Alcantud Marín, Vicenta Avila Clemente i María Celeste Asensi Borrás. Universitat de València, 2000.
 
Investigació sobre l'estat del suport que reben les persones amb discapacitat a la universitat, i concretament a la Universitat d'Almeria.